poezie

Apeiron

 19,90

 

Frans Boenders

 

ISBN 978 90 5927 527 0
96 pagina’s
NUR 306
220 x 140 mm

Categorie:

Beschrijving

Van de auteur van:

Albasten kus

 

Frans Boenders (Antwerpen, 1942) is een Vlaamse radio- en televisieproducent, schrijver en filosoof. Hij schreef een tiental boeken en essays over schrijven, schrijvers en literaire ethica. Ook schreef hij voor verschillende Vlaamse en Nederlandse literaire en culturele tijdschriften en was hij hoofdredacteur van magazine Kunst en Cultuur. Apeiron is zijn zesde dichtbundel.


Reviews

De Vlaming Frans Boenders (1942) is een bereisde en belezen filosoof, die boeken schreef over onder andere de literaire ethica. Deze dichtbundel bestaat uit vijf reeksen – Waarnemingen, (Heilige) namen, Ontfermingen, ZIJ en HIJ – waarin merendeels gekozen wordt voor de sonnetvorm. Om de (geregelde) verwijzingen van de dichter te begrijpen, is de nodige scholing (of wikipedia!) vereist. Zo komt de titel uit het Grieks en kan geïnterpreteerd worden als ‘het onbepaalde, het onbegrensde’. Hoe intellectueel de insteek en vorm ook zijn, de gedichten gaan over aloude thema’s als liefde, vergankelijkheid, spirituele zoektochten en de troost van de natuur. De lezer wordt getrakteerd op mooie strofen: ‘Reizen dient nergens toe maar helpt / het ongeduld geduldiger te slijpen / met stenen die in verre streken rijpen.’ En wielerliefhebbers die ook van poëzie houden, komen de Koppenberg tegen: ‘Steile populieren kijken uit hun doppen / terwijl de felle kruiden naar klimmers lonken / die, staande in de stijgpedalen, langs de tronken / hijgend vloeken op de hel der heuveltoppen.’ Voor de intellectuele poëzielezer. – NBD Biblion, Miel Vanstreels

De dichter, zoals elke kunstenaar, streeft naar een optimum tussen volkomen redundantie waarbij je alles wat gezegd, getoond of verklankt wordt al vooraf kan raden, en totoale informatie waarbij alles volkomen nieuw is. Redundantie in een gedicht vind je onder meer bij metrum, rijm en gangbare woordenschat; informatie in het doorbreken van dit alles via beelden, verrassende klanken, woorden en … inhoud. Frans Boenders bewandelt met succes al deze paden. – Prof. em. dr. Etienne Vermeersch