Jeugd

Avontuur op Corsica

 19,95

 

Rik Verhulst

 

ISBN 978 90 5927 598 0
168 pagina’s
NUR 280
220 x 140 mm
9+

Categorie:

Beschrijving

In Avontuur op Corsica, een jeugdboek voor jongeren vanaf 9 jaar, lopen drie verhaallijnen parallel: een reisverhaal vol grappige lotgevallen van een opa en oma met hun twee kleinkinderen in een uitzonderlijk natuurlijk kader; de spannende ontrafeling van een mysterieus cryptisch probleem; de inwijding in de wiskundige materie, nodig om het raadsel te kunnen oplossen. Het is een mini-Da Vinci Code voor kinderen, amusant, boeiend en leerzaam.
De samenzweerderige relatie tussen grootouders en kleinkinderen is van alle tijden en culturen. Het oplossen van een intrigerend raadsel in een context van gevaar en dreiging houdt iedereen in de ban. En tenslotte is het altijd een toegift dat er, ook in een jeugdboek, iets relevants te leren valt.
Tegelijk vormen de vele korte realistische beschrijvingen van de plaatsen waar het verhaal zich afspeelt een kleine toeristisch gids van Corsica, ‘Het eiland van de schoonheid’. In een aparte rubriek achteraan worden enkele kleurfoto’s toegevoegd die een idee geven van de geologische en natuurlijke diversiteit van dit unieke eiland.

Rik Verhulst was lector wiskunde aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Hij is de auteur van In de ban van wiskunde, een populariserend werk over wiskunde in relatie tot cultuur, van De zes hamerslagen van de westerse rationaliteit, een filosofisch-geschiedkundig essay, en recentelijk ook van het uitdagende Wiskunde voor bollebozen.
In Avontuur op Corsica komen sommige van zijn belevenissen tijdens zijn vakanties op het eiland, dat hij meermaals bezocht, als amusante anekdotes samen met zijn reisgenoten aan bod. In interactie met zijn kleinkinderen schreef hij dit boek als opstapje om hen via een spannend verhaal ook nog iets boeiends en actueels te leren.


Reviews

Jasper (bijna 12) en Maaike (10) zijn met hun grootouders op Corsica. Ze trekken er van hotel naar hotel, bezoeken bezienswaardigheden, snorkelen in zee en genieten van de lokale keuken. Bij toeval vinden de vier een briefje met een gecodeerde boodschap. Met hulp van de wiskundekennis van opa proberen ze het versleutelde raadsel te ontrafelen. Spannend speurdersverhaal met ingrediënten als achtervolgingen, diefstal, inbraak en bedreigingen. De auteur (leraar wiskunde) besteedt veel aandacht aan cultuur en natuur en gaat daarnaast uitgebreid in op zaken als het binaire talstelsel, klokrekenen en coderingen zoals de ASCII-code. De betrokkenheid van de lezer wordt vergroot door de tegenwoordige tijdsvorm, de dialogen en de toegevoegde (landschappelijke) foto’s. De leesbaarheid voor Nederlandse kinderen wordt bemoeilijkt door het frequente gebruik van Vlaamse bewoordingen en uitdrukkingen; ook de zinsopbouw kan voor hen wat vreemd overkomen. Het verhaal heeft vooral een meerwaarde voor lezers die van wiskundig meedenken houden. – NBD Biblion, Gonny Smeulders-Veltman

Het is een jeugdboek voor jongeren vanaf 10 jaar, maar ik weet zeker dat ouders het met interesse zullen meelezen, zowaar zelf ook met spanning naar de ontknoping van het mysterie zullen uitzien.
Dit boek is totaal anders dan ‘Wiskunde voor bollebozen’. Dat laatste is een leerboek waarmee de lezer meer uitvoerig vaardigheden zal verwerven in verscheidene boeiende wiskundige domeinen die in de schoolleerplannen niet aan bod komen.
Maar wie zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen een grappig en spannend verhaal wil aanbieden kan in Avontuur op Corsica zijn gading vinden. Het boek is dan ook opgedragen aan ‘Alle grootouders en kleinkinderen die een ‘high-five’ relatie hebben’.
Dit boek telt 144 bladzijden en bevat, als kleine gids van Corsica, een kleurenkatern met foto’s. – Senior PIX