Volwassenen Non Fictie

Der naturen bloeme

 49,50

 

Herman Thys

 

ISBN 978 90 5927 179 1
328 pagina’s
NUR 613
230 x 150 mm

Beschrijving

Jacob van Maerlant werd geboren in 1230 in de streek rond Brugge. Over zijn jeugd is niets bekend. Later ontmoeten we hem als koster in de Sint Pieterskerk bij Den Briele. Tien jaar verder in 1270 zien we hem terug in Damme waar hij schepenklerk zou geweest zijn. Hij stierf in 1291. Gedurende zijn leven schreef hij een omvangrijk oeuvre bij elkaar. Zo zijn onder meer bekend Alexanders Geesten, Historie van Troyen, De rijmbijbel en de Spiegel Historiaal. Der Naturen Bloeme is een complex werk waarin hij de lezer een keur biedt uit het beste wat de natuur voor ons in petto heeft. Daarbij beperkt hij zich niet tot een louter biologische natuurbeschrijving maar biedt hij ook inzicht in de rijke allegorische symboliek van de middeleeuwen die de natuur zag als het boek van Gods schepping. De lezer zal zich vaak verbazen over de wonderlijke kijk van de middeleeuwer op de hem omringende wereld.

Met deze hertaling wordt voor het eerst de volledige tekst van het Middelnederlandse handschrift Der Naturen Bloeme voor het publiek beschikbaar. De vertaler vertrok vanuit de gedeeltelijke vertaling door Peter Burger. Aangezien de overgeleverde handschriften van deze middeleeuwse natuurencyclopedie zeer veel fouten bevatten heeft hij zich gebaseerd op de uitgave van Gysseling (diplomatisch) en gebruik gemaakt van de (kritische) uitgave van Verwijs. Daar er nog steeds geen recente kritische uitgave van het werk bestaat, heeft de vertaler zich vaak moeten wenden tot de brontekst van Thomas van Cantimpre in de enige uitgave van Boese.
Herman Thys werd geboren in Lier op 6 december 1938. Hij volgde Germaanse filologie aan de KUL Leuven waar hij afstudeerde met een proefschrift over het verzamelhandschrift van Lierse Rederijker B. Boecx. Daarna behaalde hij een diploma in de Middelnederlandse letterkunde en codicologie. Hij was lange tijd lid van de Lierse cultuurraad en redacteur/secretaris van het cultureel en heemkundig tijdschrift Het Land van Ryen. Hij gaf ook tal van voordrachten voor culturele verenigingen.


Review