Volwassenen Non Fictie

Gids voor oud Gent

 24,95

 

Guido Deseijn

 

ISBN (BE): 978 90 5927 375 7
456 pagina’s
NUR 521
210 x 115 mm

Beschrijving

In deze gids worden acht stevige wandelingen uitgestippeld, telkens beginnend op een marktplein en eindigend in de nabijheid van één van de voormalige stadspoorten.


Review NBD Biblion

Voorafgegaan door een summiere geschiedenis van de stad, voeren acht wandelingen de lezer langs minder bekende plekken van Gent. Er wordt uitleg gegeven over de gebouwen die er staan of stonden. Op verschillende plaatsen wordt uitgeweid over algemenere zaken uit vroeger tijden zoals mogelijkheden tot ontspanning en vermaak, woonomstandigheden enz. De wandelingen, die steeds beginnen op een marktplein en eindigen bij een van de voormalige stadspoorten, worden telkens aangegeven op oude (onduidelijke) zwart-wit stadsplattegronden; de begeleidende zwart-wit foto’s geven een beeld van Gent zoals het er in de 19de en begin 20ste eeuw uitzag. Wie voor het eerst naar Gent gaat zal deze gids niet snel ter hand nemen: aan de bekende monumenten en bezienswaardigheden worden weinig woorden vuil gemaakt. De gids is dan ook vooral bedoeld voor mensen die in Gent wonen of de stad al redelijk goed kennen. De gids beperkt zich veelal tot de ontstaansgeschiedenis van gebouwen en wijken en geeft weinig tot geen informatie over het huidige gebruik ervan. Een literatuurlijst en straatnamenregister staan achterin.

J. van Bree