Prentenboeken

Kraai en Pauw

 15,90

 

Jo Fernihough

 

ISBN (NL): 978 90 5341 750 8
ISBN (BE): 978 90 5927 619 2
32 pagina’s
NUR 273
270 x 230 mm
4+

Categorie:

Beschrijving

Ga je mee met Kraai op zoek naar de gelukkigste vogel van allemaal?
Zou het de zacht koerende duif zijn?  De prachtig zingende nachtegaal?  Of de sierlijke Zwaan?
Pas als Kraai Pauw ontmoet, ontdekt hij wie de gelukkigste vogel is…


Review NBD Biblion

Kraai is tevreden met zijn leven. totdat hij op een dag een duif ziet.  Die vindt hij veel mooier (klinken) dan zichzelf. Maar desgevraagd vindt de duif zich bepaald niet de gelukkigste vogel die er is. Want toen duif de nachtegaal hoorde zingen, meende hij toch wel dat hij de gelukkigste moest zijn.  Kraai zoekt de nachtegaal op, maar ook die blijkt op zijn beurt zich de mindere te weten van een ander: de haan.  Zo gaat Kraai van haan tot zwaan tot pauw. Die prachtige vogel moet toch zeker wel de koning van alle vogels zijn. Ook Pauw blijkt echter niet gelukkig. Hij wordt weliswaar door iedereen bewonderd, maar moet zich laten welgevallen vanuit zijn kooi. Als de pauw suggereert dat juist de vogelvrije Kraai de gelukkigste vogel van allen moet zijn, kantelt er bij hem iets. Losjes gebaseerd op het bekende Japanse volksverhaal over de ontevreden steenhouwer, die telkens een ander wilde zijn, en met dezelfde moraal: Wees tevreden met wie je bent. Deze uitgave wordt gedragen door de grote, uitbundige, expressieve kleurrijke ecolinetekeningen, die een lust voor het oog zijn. Het verhaal heeft letterlijk een bevrijdend slot.

Silvester van der Pol