Volwassenen Fictie

Leve de idioten

 18,90

 

André Brossé

 

ISBN 978 90 5927 370 2
224 pagina’s
NUR 273
230 x 150 mm

Categorie:

Beschrijving

Van de auteur van:

Het verschijnsel mens

”Homo Sapiens Sapiens” is de benaming die door de wetenschappers werd toebedacht aan de moderne mens, hiermede een duidelijk onderscheid makend tegenover evolutionair oudere mensentypes.
Aangezien het Latijnse woord ‘sapiens’ zo veel betekent als ‘wijs’ of ‘verstandig’, mag geredelijk worden aangenomen dat die moderne mens,
dank zij zijn uitzonderlijk rationeel vermogen, toch wel echt een uitblinker moet zijn ten aanzien van alle andere levende wezens op onze geliefde aardse leefwereld.
En dit blijkt inderdaad het geval te zijn, in die zin zelfs dat hij manifest zijn persoonlijke stempel gedrukt heeft op de totaliteit van het terraire biologische systeem.
Het kwalijke gevolg hiervan dan weer is het feit dat diezelfde mens – regelrecht in strijd met de wijsheid die hij dus geacht wordt te bezitten – manifest aan zelfgenoegzaamheid en zelfs aan narcisme blijkt te lijden, in die mate zelfs dat hij zichzelf zowaar beschouwt als ‘de koning der schepping’.
Ongeacht het feit dat die betiteling louter op zich al ronduit aanmatigend is, blijkt de mens zijn zelfverheerlijking als biologisch wezen te blameren door een gedrag dat allerminst mag verwacht worden van een wezen dat zo prat gaat op zijn bijzonder rationeel vermogen in vergelijking met alle andere biologische organismen.
Hij gaat zich bovendien te buiten aan allerlei asociaal en baldadig gedrag en is er zich niet van bewust dat hij zich aldus profileert als een dier dat er egocentrisch en onnadenkend op los leeft, inhalig als een ekster, vraatzuchtig als een worm en zich ongebreideld vermenigvuldigend als ratten en muizen.
Het is dan ook zonder meer merkwaardig te noemen hoe ‘idioot’ die zichzelf ‘wijs’ noemende mens zich op velerlei gebied kan aanstellen.
En dit is wel interessant genoeg om er speciaal een boek aan te wijden.

 

Review NBD Biblion

In zijn vorige boek, ‘Het verschijnsel mens’ (2007)*, behandelde de schrijver de grote thema’s van kennis, leven, mens en maatschappij. In dit boek maakt hij zich vrolijk, en soms ook wel bezorgd, over de onbegrijpelijk dwaze manier waarop de mens vervolgens met dat leven en die wereld omgaat. De mens is wispelturig en inhalig, agressief en hitsig, en op zijn zogenaamde kwaliteiten op het gebied van wetenschap, techniek en samenleving valt van alles af te dingen. Een op zich sympathieke visie, in een vlotte stijl onder woorden gebracht. Maar die gewild vlotte stijl loopt helaas te vaak vast in lange en zwaarwichtige zinnen. En net als het vorige boek ademt ook dit een pretentie die nergens berust op enige kennis van zaken. De hoofdstukken worden telkens afgesloten met korte dialogen. Met een register op onderwerp.

Dr. D.G. van der Steen