Sale!
Volwassenen Non Fictie

Magnum Opus

 25,00

 

Raymond Corremans

 

ISBN 978 90 5927 584 3
480 pagina’s + 16 pagina’s kleurenillustraties
NUR 641
230 x 150 mm

Beschrijving

Het leven van Johannes, Hubert, Lambert en Margaretha van Eyck

Voor de eerste maal wordt het leven van Jan Van Eyck en familie te boek gesteld in een biografische roman. De historische gegevens zijn schaars, maar werden alle opgenomen en vormen mede het stramien van het verhaal. Ondanks een doolhof van theorieën gelanceerd door eminente geleerden met als belangrijkste dr. Elisabeth Dhanens, maar ook Erwin Panofsky, Lorne Campbell, Volker Herzner, Pierre-Michel Bertrand en tientallen anderen, werd een evenwichtig levensverloop samengesteld.
Hubert wil tegen de wil van zijn vader kunstenaar worden, maar het succes blijft uit tot hij een grote opdracht krijgt in Gent. Zijn zuster Margaretha heeft een gouden zangstem maar worstelt met haar liefdesleven; zij troost zich door haar broers bij te staan. De volgende, Lambert, is de enige die naast de jongste, Johannes, historisch wordt vermeld. Van Johannes zijn de meeste biografische gegevens gekend. We volgen hem vanaf zijn geboorte tot zijn overlijden, met alle gekende gebeurtenissen uit zijn leven verweven tot een verhaal dat tevens een beeld geeft van de tijd waarin hij leefde.
Nieuw is het gegeven dat Jan Van Eyck zijn broer geportretteerd heeft op het geheimzinnige Tymotheus-portret in de National Gallery te Londen. Het portret dateert van 10 oktober 1432, nadat sinds 6 mei van hetzelfde jaar het Lam Gods in Gent was geïnstalleerd. Ongetwijfeld wou Johannes zijn broer Hubert, die bijna zes jaar eerder was overleden, vereren in een getrouwe herinnering, ‘Leal Souvenir’ zoals op het werk vermeld staat.

Opgevat als een soort dagboek kan het werk als een episodische roman worden gelezen. Het genre is een zelden toegepaste vorm van de biografische roman, namelijk fact-fiction voor de kenners.
En mensen die graag reizen zullen te weten komen hoe dit in de 15e eeuw heel wat meer inhield dan tegenwoordig.

Raymond Corremans studeerde o.a. economische geschiedenis te Antwerpen bij professor Theo Luykx en was werkzaam als administrator bij de stad Antwerpen district Hoboken.


Review NBD Biblion

Johannes van Eyck kent het woord van God en is goed in alchemie. Johannes studeert een tijd in Keulen, waar zijn halfbroer Hubert werkt. Hubert leert Johannes lenzen te gebruiken voor realistische portretten. Johannes toont zijn halfbroer de olieverfmethode en spreekt met hem over het toevoegen van geheime boodschappen via acroniemen. Al snel krijgt Johannes een baan aangeboden bij de prins-bisschop Jan van Beieren. Hij wordt als hofschilder ingezet. Hubert is samen met zus Margaretha begonnen aan de “Aanbidding van het Lam Gods’ voor de Vijdkapel in Gent. Broer en zus sterven plotseling in september 1426. Johannes wil zijn familie eren en het werk afmaken, maar andere opdrachten staan deze missie in de weg. De voltooiing van het altaarwerk in 1432, met hulp van zijn broer Lambert, maakt Johannes wereldberoemd. Met verklarende woordenlijst en titels van de schilderijen van Hubert, Johannes en Lambert. In deze roman komt de familie Van Eyck tot leven. Ook de schilderijen en opdrachtgevers krijgen een andere betekenis omdat ze in een context worden geplaatst. Plaats en tijd zijn mooi beschreven. Een meesterwerk over een meesterwerk. De afstand tussen heden en verleden wordt verkleind. De 15e-eeuwse personages zijn mensen van vlees en bloed.

Vera ter Beest