Volwassenen Non Fictie

Slag bij Passendale 1917

 14,95

 

Paul Wombell

 

ISBN (BE): 978 90 6174 262 3
132 pagina’s
NUR 521
270 x 210 mm

Beschrijving

Een uitgebreid verslag dat het ware gezicht van de oorlog toont, aan de hand van foto’s, spotprenten, krantenartikels en officiële documenten van het weinig gekende archief van de Eerste Wereldoorlog.
Dit tot nu toe ongepubliceerde overzicht van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de slag bij Passendale en de gevolgen ervan verheldert bepaalde opvattingen over de betekenis van de oorlog en geeft een beter inzicht in het verloop van onze geschiedenis.


Review NBD Biblion

Allereerst door middel van foto’s geeft de auteur – vanuit een Engels perspectief – een beeldrijk relaas van de gebeurtenissen die tijdens de Eerste Wereldoorlog, aan het front en in Engeland, geleid hebben tot de derde slag bij Ieper of zg. slag bij Passendale (West-Vlaanderen, 1917). Behalve van foto’s wordt ook gebruik gemaakt van officiële geschreven documenten, autobiografische en epistolaire bronnen. Met zijn keuze uit de beschikbare oorlogsfoto’s, bewaard in het Oorlogsmuseum te Londen, beoogt de auteur het belang te onderstrepen van fotografische documenten voor de reconstructie van een historische realiteit. De officiële en semi-officiële oorlogsfoto’s, waarvan de makers worden genoemd, concretiseren zowel het tragische gebeuren aan het westelijk front als de oorlogsinspanningen in Engeland (thuisfront) tijdens het voorlaatste oorlogsjaar. Niet alleen van belang voor de geschiedenis van de slag bij Passendale, maar tevens voor de geschiedenis van de pers- en oorlogsfotografie.

Drs. Jan Hardy