Volwassenen Non Fictie

Zienswijze

 14,95

 

Wolf Ollech

 

ISBN 978 90 8061 020 0
244 pagina’s
NUR 706
210 x 150 mm

Beschrijving

Zienswijze is een bundel die gedachten aanreikt om op een joodse wijze bezig te zijn met de studie van onze traditionele joodse bronnen en die tevens leert hoe leven op een joodse wijze in het heden met de actuele waarden en normen die G’D toen, meer van 3300 jaar geleden aan het joodse volk en aan de wereld schonk en die aan actualiteit geenszins hebben ingeboet.

Het hier vervatte zal van de lezer een ernstige intellectuele inspanning eisen, doch de beloning is dan ook bijzonder want het wordt de ontdekking van de wondere wereld van het joods-religieuze denken.


Review NBD Biblion

De Vlaamse Torahdocent Wolf Ollech heeft met Chaïm Carolus een bundel samengesteld met 54 opstellen die wil laten zien hoe men in het heden kan leven met de normen en waarden die het joodse volk meer dan 3.300 jaar geleden ontving. Deze editie van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België is een tweede, herbewerkte uitgave met verschillende eerder niet gepubliceerde artikelen. De onderwerpen die telkens in drie tot vijf en soms in zeven of acht bladzijden behandeld worden, hebben een zeer breed bereik: van de Thora, de moraal, de leerplicht en de sjabbat tot joodse feesten, euthanasie, het individu, het huwelijk, eerlijkheid en beproevingen. Ieder opstel bevat heel veel citaten uit de rijke joodse literatuur, anekdotes, levenswijsheden en uitspraken van joodse geleerden. Het is een zeer rijk boek dat door de hoge informatiedichtheid de lezer dwingt tot ‘slow reading’, maar er valt veel te leren van dit doorwrochte werk. Het is zowel geschikt voor mensen die een joodse levenswijze (willen) navolgen als voor mensen met een interesse in het jodendom. Bevat verklarende woordenlijst.

J. Windmeijer