poezie

Nu is reeds voorbij

 22,50

 

Willem M. Roggeman

 

ISBN 978 90 5927 549 2
55 pagina’s
NUR 306
220 x 140 mm

Categorie:

Beschrijving

Van de auteur van:

Einde van de avant-garde
Heidens retabel
Wat alleen schilders zien

De poëzie van Willem M. Roggeman is eerder beïnvloed door de hedendaagse schilderkunst dan door andere dichters. Hij staat dan ook als een eenzame figuur in de Nederlandse poëzie, sluit bij geen enkele stroming aan, behoort tot geen enkele groep. Roggeman is trouwens altijd nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de beeldende kunsten. Hij was medewerker aan artistieke tijdschriften als ‘Kunstbeeld’ in Amsterdam en ‘Kunstwerk-Journaal’ in Bussum. In de jaren tachtig en negentig was hij curator van de kunsttentoonstellingen in het Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond in Amsterdam.
Zoals de titel het reeds aangeeft heeft de bundel “Nu is reeds voorbij” de tijd als hoofdthema en in het bijzonder het onvatbare karakter van het ogenblik. Deze uitzonderlijke uitgave brengt niet alleen verrassende gedichten van Willem M. Roggeman, maar ook nog onbekende gouaches van de West-Vlaamse neo-expressionistische kunstschilder Godfried Vervisch en ten slotte een gesprek van de dichter met de schilder. Dit gesprek werd gevoerd naar aanleiding van de toekenning van de Louis Paul Boonprijs aan Vervisch. Deze prijs was trouwens reeds vele jaren eerder ook aan Willem M. Roggeman toegekend.


Review NBD Biblion

Het eerste deel van deze uitgave bestaat uit gedichten van de Vlaamse dichter Willem M. Roggeman over de vergankelijkheid in alledaagse belevenissen en de essentie van het begrip tijd. Het dichten zelf is ook een terugkerend thema. De gedichten bevatten veel beeldspraak, onder meer metaforen en bovendien verwijzingen naar het verleden en andere schrijvers. De thema’s en schrijfstijl vragen van de lezer wel wat ervaring met poëzie om de diepere laag van de gedichten te kunnen doorgronden. De teksten zijn voorzien van enkele kleurrijke afbeeldingen van de overleden Vlaamse kunstenaar Godfried Vervisch, aan wie één gedicht expliciet is opgedragen. In het tweede deel interviewt Roggeman Vervisch, nadat deze de Louis Paul Boonprijs won. Thema van het gesprek is zijn kunstenaarschap. De uitgave is vooral geschikt voor geoefende poëzielezers met belangstelling voor literatuurgeschiedenis in het algemeen en/of Vlaamse kunst en poëzie.

Drs. Yura Hollander