Volwassenen Non Fictie

Het gebroken uur

 9,50

 

Sonia Blumenstein

 

ISBN (NL): 978 90 5341 994 6
ISBN (BE): 978 90 5927 088 6
120 pagina’s
NUR 680
230 x 150 mm

Beschrijving

In 1979 publiceerde Sonia Blumenstein haar oorlogsherinneringen, ‘Het gebroken uur’. Het boek kreeg lovende pers, werd aanbevolen lectuur in het middelbaar onderwijs en kreeg een herdruk in 1981. Alwin Keyman maakte naar ‘Het gebroken uur’ een toneelstuk dat in Anterpen in Theater Leguit en in De Singel speelde.
Het gebroken uur geraakte nadien toch in de vergetelheid. Het label van jeugdliteratuur was weinig hoog gegrepen voor deze historisch interessante memoires. Bovendien wist men in die tijd nauwelijks iets over de Jodenvervolgingen in Antwerpen in 1940-1944, het verhaal stond dus geïsoleerd.
De voorbije jaren verschenen publicaties die toelaten het verhaal van Sonia Blumenstein beter te plaatsen, en die een goed onderbouwde heruitgave van dit boek mogelijk maken.
De editie werd toevertrouwd aan herman Van Goethem, hooglereaar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Als jurist en historicus is hij een eminent kenner van de bestuurlijke collaboratie in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Review NBD Biblion

Sonia Blumenstein (1930-2010) overleefde als joods meisje de Tweede Wereldoorlog. In 1979 publiceerde zij haar jeugdherinneringen over de angstige bezettingsjaren in Antwerpen (1940-1944). Vol gevoel beschreef ze in kort bestek onder meer de uitwerking van bombardementen, het weghalen van joodse klasgenoten, de invoering van de Jodenster, de razzia’s, het optreden van Jodenjagers en de hereniging met haar moeder kort na de bevrijding. Het bevatte ook karakteriseringen van naaste familieleden en impressies van het leven dat haar moeder in de concentratiekampen moest leiden. Thans is er een nieuwe uitgave* van deze oorlogsherinneringen, voorzien van een – voor niet-Vlaamse lezers moeilijk leesbare – inleiding van een Antwerpse hoogleraar, kenner van de collaboratiegeschiedenis in Belgie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het egodocument is toegankelijk geschreven, maar blijft aan de oppervlakte. Diepere levensvragen worden niet gesteld en aan de talrijke bestaande getuigenissen over de holocaust voegt het dunne boekje op zich niet veel nieuws toe. Met zwart-witfoto’s.

Dr. J.L.G. v. Oudheusden